Obchodní podmínky

Za aktuální dění, za kvalitu zeleniny, dodávky, ceny, složení bedýnek aj. je odpovědný  provozovatel farmy (dále farmář), který má tyto povinnosti:

- Vypěstovat zeleninu a ovoce v kvalitě BIO, bez použití nepovolených chemických látek a hnojiv, s tím, že přírodu má jako svého partnerta,  s kterým se spolupracuje.

- Nabídnout své výpěstky na internetových stránkách farmy www.biofarmapodsluncem.cz, ačkoliv nabídka obsahu bedýnky není 100% závazná. Může se  stát, že např. nabídnutý římský salát nebude už v době sklizně vhodný k jídlu, takže bude nahrazen jiným druhem. Pokud nějaké ovoce či zelenina ubyde z bedýnky a nenahradí se jinou, měl by provozovatel-farmář upravit i konečnou cenu bedýnky.

-  Pokud to farmáři okolnosti dovolí, měl by zeleninu na základě objednávky zákazníka sklidit, omýt a zaslat na předem sjednané odběrné místo. Jestliže by nastala nepředvídatelná situace,  měl by farmář  včas oznámit tuto skutečnost  ( zrušení dodávky zeleniny ) všem objednavatelům e-mailem či formou SMS a vrácením jim plné částky zpět.  

- Farmář zasílá spediční službou pouze těm objednavatelům, kteří dostali potvrzený e-mail o jejich objednávce na www.biofarmapodsluncem.cz, což vlastně znamená, že objednávka je zaregistrována.

-  Požadovat po objednavatelích zaplacení předem sjednané ceny dle nabídky, i po těch, kteří si biozeleninu objednali, ale nevyzvedli 

- Farmář může smazat ze systému odběratele, který si za celý rok objednal méně než 2x za rok


Práva objednavatele:

Objednává si dle svého aktuálního zájmu a potřeby na eshopu www.biofarmapodsluncem.cz , ačkoliv je třeba přihlédnout také k faktu, že farma potřebuje především pravidelné odběratele. 

-   Veškeré informace o objednávce dostává objednavatel - zákazník potvrzovacím e-mailem po každé objednávce či po její změně.

- Může napsat kdykoliv pozitvní či negativní postřeh e-mailem o kvalitě zeleniny, dodávce,  sortimentu apod., na které by měl farmář po určité době reagovat.

 - Pokud nějaká část obsahu zeleniny či ovoce v bedýnce je poškozená - nepoživatelná, je možné ji reklamovat zasláním e-mailu farmáři, který, pokud reklamaci uzná, nabídne náhradní zeleninu či ovoce do příští dodávky, popř. vrátí poměrnou  část v Kč z ceny  v příštím odběru.

- Objednvatel má právo kdykoliv se zajet podívat na farmu a zkontrolovat si, jak farmář zeleninu pěstuje, v jakých podmínkách apod.

- Má možnost dostávat aktuální důležité emailové nabídky z farmy  o aktuálních nabídkách biozeleniny a biovoce, změnách v dodávkách,  doporučení apod. Je možné toto zrušit na účtu po přihlášení.


Majitelka farmy:                                    

Ing. Patricie Soukalová                          Lounská 1282  43801 Žatec

Kolová 221, 360 01

IČO 46871560